از یاقوت سرخست چرخ کبود - نه از آب و گرد و نه از باد و دود

به چندین فروغ و به چندین چراغ - بیاراسته چون به نوروز باغ

روان اندرو گوهر دلفروز - کزو روشنایی گرفتست روز

ز خاور برآید سوی باختر - نباشد ازین یک روش راست‌تر

ایا آنکه تو آفتابی همی - چه بودت که بر من نتابی همی

                                                                                    فردوسي

*******************

Image result for ‫فردوسي‬‎

ابوالقاسم حسن پور علی طوسی معروف به فردوسی در سال ۳۱۹ در روستای باژ از توابع طبران طوس به دنیا

آمد

پدرش از دهقانان طوس بود و از نظر مادی دارای ثروت و موقعیت قابل توجهی بود. از احوال او در عهد کودکی و

جوانی اطلاع درستی در دست نیست ولی مشخص است که در جوانی با درآمدی که از املاک پدرش داشته

به کسی محتاج نبوده است.

فردوسی از همان ابتدای کار که به کسب علم و دانش پرداخت، به خواندن داستان هم علاقمند شد و مخصوصاً

به تاریخ و اطلاعات مربوط به گذشته ایران عشق می‌ورزید.

منبع : همشهري

                                                   Image result for ‫ادامه مطلب‬‎  

منبع : مــشـا هـيـــر و مــــفاخــــر ايـــرانـحكيم ابوالقاسم فردوسي
برچسب ها :